Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

OBS! Denna hemsida är under konstruktion: den fylls på under projektets gång :)

Välkommen till samarbetsportalen

för de praktiskt-estetiska och teoretiska ämnena i grundskolan

Pedagogiskt Samarbete

Genom ett pedagogiskt samarbete kan man få nytta av olika undervisningsmetoder i alla skolämnen.

Projektet lyfter upp undervisningsmetoder både inom aktivt lärande och kooperativet lärande.

Aktivt lärande kan definieras som en läroprocess, som innebär att elever engageras i sitt eget lärande. Detta kan innebära konkreta uppgifter med elevinflytande, eller arbete med att skapa frågor och svar, diskussioner, skrivandet av olika typ av texter eller att skapa filmer. Aktivt lärande kan ske individuellt eller kooperativt.

För att kunna driva aktivt lärande, behövs mångsidigt läromaterial. Genom projektet skapas lättillgängligt materiel för ämnesövergripande arbetsuppgifter.

Aktivt lärande grundar sig i lärandeteori och forskningen visar att studieresultaten förbättras genom aktivt lärande. Elevernas motivation ökar genom att de får konkreta erfarenheter då de arbetar med praktiska uppgifter och på ett verkligt sätt upplever sambanden mellan teori och praktik.

Kooperativt lärande är en variation av aktivt lärande som strukturerar studenter i grupper med definierade roller för varje elev och en uppgift för gruppen att utföra. Kooperativt lärande innebär att man arbetar i små grupper om fem personer. Det kan innebära att eleverna deltar i en gemensam aktivitet eller arbetar med en uppgift.

Kooperativt lärande sker ofta genom smågruppssamtal där man behandlar de kunskaper och färdigheter som lärandet avser. Det har ett stort värde att elever utbyter erfarenheter och förståelse av materialet.

I kooperativt lärande sätts fokus på samarbetet där man får stöd och kan hjälpa till varandra. Då arbetsuppgifterna planeras väl, ökar samarbetet ömsesidighet. Då tar eleverna eget ansvar för arbetsuppgifterna och gemensamt ansvar över gruppens arbete. Kooperativt lärande sker även då eleverna arbetar tillsammans, men med egna uppgifter.

Hantverkets Bröd

Brödets historiska symbolik

Nästan alla kulturer och samhällen i världen äter bröd i någon form: bröd, kakor, syrat eller inte, bakat eller stekt. Spannmål är väldigt näringsrikt och kan, till skillnad från många andra typer av näring, konsumeras både tillsammans och på egen hand.

Brödet har varit betydelsefullt långt tillbaka i människans historia. Jordbruk och bosättningar startade en utveckling som ökade både betydelsen för brödet som en del av matkultur samt gav en möjlighet för kulturer att födas. Etnologer kallar bosättningar ”den stora vändpunkten för mänskligheten”, och jordbruk ökade konsumtionen av bröd. Vete används både som en råvara för mat och en handelsvara. Eftersom de olika sädesslagen var väldigt viktiga, fruktades och mytologiserades alla hotande naturfenomen, såsom översvämningar och torka. Detta skapade varierande innehåll i de olika kulturerna överallt i världen, som sedan presenterades exempelvis genom olika hantverks- och konsttraditioner. Kunskap gällande alla praktiska ämnena uppskattades högt och fördes vidare till kommande generationerna.

Bröd symboliserar liv och kunskaper om att skapa välmående.

Projektet tar upp brödets verkliga och symboliska betydelse i det praktiska arbetet och tillämpar Skolverkets riktlinjer inom skapandet:

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Att arbeta med händerna är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design, eller även inom matlagning, utifrån behov i olika situationer.

Handarbete innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet och stärker tilltron för att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.


Photo by Pixabay on Pexels.com

Övning gör dig till en mästare, och mästaren övar konstant.

Finsk Ordspråk

Lär mer

Forskningen bakom skapandet och lärandet

Att ha tummen mitt i handen kan beskrivas som att vara opraktisk, klumpig eller hjälplös beträffande praktiska göromål.

Det är ingen sanning då forskningen visar att:

Övning ger färdighet.

Skapa Flow – öka koncentrationsförmågan

Feel Good – endorfinerna gör att vi mår bättre

Erfarenheter och upplevelser

Här delas

Photo by Ketut Subiyanto on Pexels.com

Förkläden

Photo by Elina larsson

Tillsammans med Teknik

Eleverna

Photo by Flora Westbrook on Pexels.com

African Banana Bread

Collage by Elina Larsson

English Teatime

Collage by Elina Larsson

Photo by Elina Larsson

Brödbricka

Under en termin

Photo by Lovefood Art on Pexels.com

Måltid med bröd

Skapandet och Lärandet

….